2.8.2 Palletiseren en containers

Of u nu aanlevert op pallets, containers, rolcontainers of hangrekken: voor alle artikelgroepen gelden dezelfde regels. Deze staan hieronder beschreven.

 

Artikelen (of de dozen met artikelen) dienen gesorteerd op wehkamp-artikelnummer en maat te worden aangeleverd. Dit geldt voor levering op pallets, voor levering in een container, voor levering op een hanggoedrek en voor levering in een rolcontainer.
Waar mogelijk dient gepalletiseerd aangeleverd te worden. Voorkeur in aanlevering gaat uit naar op EuroPallets (120cm*80cm). Eis van pallet:

Hoofdstuk2_palletiseren_containers

 

 

 

 

 

 

De stapeling van de colli op de pallet mag de footprint van de pallet niet overschrijden.
Het is mogelijk verschillende artikelen op één pallet/drager aan te leveren, mits zij per artikelnummer (inclusief maat) op de pallet/drager gesorteerd zijn en duidelijk van elkaar gescheiden zijn.
In aanvulling hierop, moet de zending gesorteerd naar artikelnummer (en maat) worden geleverd. Dat betekent dat meerdere pallets met dit artikelnummer bij elkaar/naast elkaar in het voertuig moeten worden geplaatst.
In overleg met uw contactpersoon kunnen bij uitzonderlijke gevallen andere opslagwensen besproken worden. Uw contactpersoon zal hierover met het management van het betreffende magazijn afstemming zoeken.