2. Instructie voorraadgeschikt aanleveren

Per artikelgroep verschillen de eisen voor het aanleveren, palletiseren, verpakken en barcoderen. In dit hoofdstuk staan de geldende eisen per artikelgroep gedetailleerd beschreven.

 

Alle artikelen dient u aan te leveren in een verpakking die geschikt is voor zowel opslag als transport naar de consument (verzend- en retourgeschikt). Als u aanvullend advies nodig heeft, dan kunt u dit via uw contactpersoon verkrijgen. Beschadigde artikelen en artikelen die niet voldoen aan de afgesproken eisen zullen niet worden geaccepteerd. Gemaakte kosten hierbij zijn altijd voor rekening van de leverancier. Mocht u niet in staat zijn voorraadgeschikt aan te leveren, dan dient u klant te worden bij Timing, zie appendix 1.

 

Het voorraadgeschikt aanleveren naar LSC Zwolle hebben wij opgedeeld in vier groepen:

    1. Goederen in geautomatiseerd magazijn (‘multiples’) (par. 2.1)
    2. Goederen in geautomatiseerd magazijn ‘groot’ (‘stuksverpakkingen’) (par. 2.2)
    3. Goederen in handmatig magazijn (‘big tickets) (par.2.3)
    4. Goederen in hanggoed magazijn (‘hanggoed’) (par.2.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Indien overeengekomen is dat hangende aanlevering van dit assortiment akkoord is.

2) Met producten wordt bedoeld 3 dezelfde producten in hun consumenten verpakking

 

Logistiek Service Centrum Zwolle kan geen artikelen verwerken die op artikel niveau de volgende specificaties overschrijden: maximaal 15 kilo, maximaal 100 cm (grootste zijde) en maximaal 150 liter.