Aanmelden

Adresgegevens LSCZ:

adres

Voor elke aanlevering dient een afspraak te worden gemaakt per e-mail. Wehkamp streeft ernaar binnen 24 uur (binnen de openingstijden) een afspraakbevestiging te sturen, welke is voorzien van een ASN nummer.

Dit nummer dient de vervoerder bij het lossen bij zich te hebben evenals de vrachtbrief, paklijst en afspraakbevestiging. Het ASN nummer is gekoppeld aan de aangemelde paklijst. Op dit ASN nummer kan alleen worden geleverd wat op de aangemelde paklijst is vermeld.

 

Mocht u na 24 uur nog geen bevestiging hebben meld u zich dan niet nog een keer aan. U kunt bij vragen contact opnemen met uw Supply Chain Planner.

 

Een afspraakverzoek wordt alleen in behandeling genomen als deze correct en compleet is.

 

Een afspraakverzoek bestaat uit:

1

2. PAKLIJST INSTRUCTIES

2

 

 

 

 

 

 

Het Excelformat wordt als bijlage meegestuurd door uw contactpersoon. Het is van belang dat titels blijven staan en de verplichte kolommen gevuld worden. De verplichte kolommen worden hieronder benoemd:

 

Kolom A / Ordernummer (verplicht):

Het ordernummer begint altijd met 12PO en wordt aan u bekendgemaakt bij het definitief maken van de inkooporders. Meestal gaat dit tezamen met het bekendmaken van de Wehkamp artikelnummers.

 

Kolom B / Orderregel (verplicht, niet verplicht indien kolom C & D of kolom E gevuld zijn):

Hier vult u het wehkamp orderregel nummer in.

 

Kolom C / Artikelnummer (verplicht, niet verplicht indien kolom B of E gevuld is):

Hier vult u het Wehkamp artikelnummer in.

 

Kolom D / Maat (verplicht samen met C, niet verplicht indien kolom B of E gevuld is):

Hier vult u de 3-cijferige maatcode (Wehkamp maat) in, welke aan u bekendgemaakt is bij het definitief maken van de inkooporders. Mocht u niet bekend zijn met de 3-cijferige maatcode, vraag hiernaar bij uw contactpersoon.

 

Kolom E / EAN:

Hier vult u de EAN code in van het betreffende artikel (EAN CE). Dit nummer moet corresponderen met de EAN van het artikel dat in de desbetreffende doos zit. Zorgt u ervoor dat de EAN van u artikelen ruim voor levering bekend zijn bij uw contactpersoon.

Zijn uw artikelen niet voorzien van een EAN, dan kunt u hetzelfde aanhouden als hierboven maar laat u kolom E leeg.

 

Kolom F / Te leveren aantal:

Hier geeft u aan hoeveel stuks van het artikel zich in de desbetreffende doos bevinden. De totaal aantallen van de artikelen op de paklijst moeten op SKU niveau overeenkomen met de door Wehkamp geplaatste order. Mocht tijdens het verpakken een afwijking geconstateerd worden, licht dan u contactpersoon in. Let erop dat u dit ruim voor aanmelding doet. Wordt er tijdens het aanmelden een positieve afwijking (overlevering) gevonden tussen de aangemelde aantallen en de door Wehkamp geplaatste order, dan wordt u aanmelding geweigerd. Hetzelfde geldt uiteraard wanneer een overlevering niet aangemeld is, maar wel fysiek aanwezig is. De aantallen worden dan niet herkend en de leverancier zal de goederen op moeten komen halen.

 

Kolom G / Pallet LPN (Niet verplicht maar voorkeursveld in aanvulling op dooslabel indien beschikbaar):

Mocht u naast dooslabels ook al met pallet labels werken, dan heeft wehkamp de voorkeur dat u die ook vermeldt in de paklijst. U kunt in kolom G het pallet label invullen. Wehkamp kan alleen met een palletlabel werken in aanvulling op de dooslabels, het levert een versnelling op in het verwerkingsproces. U vult in dit geval dus de dooslabels in EN het palletlabel. Het pallet label moet uniek zijn, hierover vindt u meer informatie in de verpakkingssamenvatting.

 

Kolom H / Doos LPN:

Hier vult u het door uzelf gegenereerde dooslabel in die correspondeert met het artikel en aantal stuks in de doos. Het dooslabel bestaat uit een barcodenummer welke per doos uniek is binnen de zending (ASN nummer). Let erop dat de schrijfwijze van dit nummer exact overeenkomt met het nummer op de doos. Bijvoorbeeld bij gebruik van SSCC labels (GS1) de voorloopnullen wel vermelden, geen haakjes vermelden (hoofdletter en leestekens gevoelig).

 

Kolom I / THT:

Hier vult u de THT datum in (verplicht bij voeding):

 

Opslaan als .CSV

U zet de paklijst om tot .csv door het als volgt op te slaan:

 

3